Zijn er te weinig mensen die willen werken in de zorg? Of krijgen de werkzame zorgprofessionals te weinig tijd om goede zorg te bieden? Wij denken dat beide problemen tegelijk spelen in de zorgsector, en dat ze elkaar versterken. Zorgprofessionals krijgen onvoldoende verantwoordelijkheid en moeten werken volgens bureaucratische procedures met falende ICT-hulpmiddelen. Ze zijn te veel tijd kwijt aan bijzaken, kunnen hun cliënten niet optimaal verzorgen, raken gefrustreerd of overspannen, en blijven ziek thuis of verlaten het vak. Daardoor neemt de druk op de overblijvers toe. Adapta kan deze vicieuze cirkel doorbreken.

Onze missie is om het werkzame leven van de zorgprofessionals beter, leuker en makkelijker te maken. Onze droom is om ook voor nieuwe generaties de zorg betaalbaar en beschikbaar te houden!