Privacyverklaring van Adapta B.V.

versie 1 februari 2021

We doen er alles aan om je privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. We houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy (de Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze verklaring kun je per situatie lezen welke persoonsgegevens we verzamelen en voor welke doelen. Ook lees je hoe lang we je persoonsgegevens bewaren, welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen en wat je rechten zijn. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op via info@adapta.nl

Als je contact met ons opneemt

Via het contactformulier op onze website kun je ons vragen stellen of informatie over onze diensten aanvragen. Je kunt ons ook een e-mail sturen of ons bellen. We hebben voor ons contact met jou je voor- en achternaam en je e-mailadres nodig. Deze gegevens bewaren we totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie. Het kan ook zijn dat je naar aanleiding van ons contact klant bij ons wordt.

Als je klant bij ons wordt

Word je klant bij ons, dan leggen we in ieder geval je naam, geslacht, bedrijfsnaam, (factuur)adres, betaalgegevens, e-mailadres en telefoonnummer vast. We hebben deze gegevens nodig om je een offerte te sturen, een overeenkomst met je aan te gaan en uit te voeren en om je een of meer facturen te sturen.

Van de Belastingdienst moeten we een administratie bijhouden. Volgens de wettelijke verplichting van de Belastingdienst moeten we onze administratie, met jouw persoonsgegevens, 7 jaar bewaren. Na deze periode verwijderen we binnen 1 jaar al je persoonsgegevens.

Als je gebruik maakt van onze Adapta-applicatie

Als jouw organisatie onze applicatie voor de toegang tot zorgdossiers gebruikt, dan verwerkt deze applicatie persoonsgegevens. Voor onze applicatie hebben we aparte privacyverklaring opgesteld, waarin we uitgebreid uitleggen welke persoonsgegevens de applicatie verwerkt, hoe lang de persoonsgegevens bewaard blijven, welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen en welke rechten je als betrokkene hebt. De privacyverklaring van onze Adapta-applicatie kun je hier lezen.

Deelnemen aan een cursus/workshop/webinar/livestreams/videobel-bespreking

We organiseren regelmatig live cursussen en workshops, webinars, livestreams en videobel-besprekingen. Je kunt je hiervoor aanmelden. Bij je aanmelding vragen we je om je voornaam, achternaam, e-mailadres, waar je werkzaam bent en wat voor functie/beroep je hebt, aan ons door te geven.

Na afloop van de cursus, workshop, webinar, livestream of videobel-bespreking kunnen we je een verslag toesturen of een korte enquête te sturen. Ook gebruiken we je contactgegevens om je te informeren over toekomstige cursussen, workshops, livestreams en webinars. Wil je die informatie niet meer ontvangen? Meld je dan af via info@adapta.nl. We verwijderen dan meteen je persoonsgegevens.

Beeldmateriaal

Foto’s en video’s

Tijdens een cursus of workshop maken we wel eens foto’s of video-opnamen van de deelnemers om op onze website en social media-kanalen te plaatsen. Als jij deelnemer bent, kan het dus zijn dat we foto’s of video-opnamen van jou maken. Het beeldmateriaal linken we niet aan je naam.

In het aanmeldformulier van een cursus/workshop, of tijdens de cursus/workshop zelf vragen we aan jou toestemming om dit beeldmateriaal te maken en te gebruiken voor op onze website en social media-kanalen.

Heb je toestemming gegeven voor het plaatsen van beeldmateriaal, waarop je herkenbaar te zien bent op onze website en social media-kanalen, en wil je deze toestemming weer intrekken? Stuur dan een e-mail naar info@adapta.nl. We verwijderen het beeldmateriaal dan meteen.

SchermopnamenTijdens een webinar, livestream en videobel-bespreking maken we ook wel eens schermopnamen, zodat je op een later moment de webinar, livestream of videobel-bespreking kunt terugkijken. Deze opnamen kunnen openbaar zijn, maar in de meeste gevallen zijn ze alleen bedoeld voor de deelnemers. Het kan zijn dat ook andere klanten tegelijk met jou deelnemen aan de (online) cursus, workshop, webinar, livestream of videobel-bespreking.

Voordat we de (scherm)opnamen starten vragen we altijd eerst toestemming aan jou, omdat je mogelijk herkenbaar in beeld bent. Geef je geen toestemming, dan vragen we je om je camera uit te zetten. Je komt dan niet in beeld.

De schermopnamen bewaren we maximaal 1 jaar.

Solliciteren voor een baan bij ons

Je kunt solliciteren op een van onze openstaande vacatures of je kunt solliciteren door een open sollicitatie te sturen. Ook voor een stage ben je bij ons van harte welkom. Hiervoor vragen we je de nodige persoonsgegevens te verstrekken, waaronder je (voor)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, een profielfoto, cv, kopieën van je diploma’s en certificaten, en je (motivatie)brief.

De wettelijke grondslag voor het verwerken van je persoonsgegevens is het (mogelijk) aangaan van een overeenkomst.

ScreeningEen onderdeel van de procedure kan screening zijn. Dit houdt in dat we openbaar toegankelijke informatie over jou online opzoeken, zoals je social media-profiel(en). We kunnen gevonden informatie gebruiken tijdens het sollicitatieproces voor verdere beoordeling. Natuurlijk bespreken we de bevindingen altijd met jou. We wijzen mensen niet af enkel op resultaten van een screening.

Na afloop van de procedureKom je bij ons in dienst of start je bij ons je stage? Dan verwerken we de persoonsgegevens die wetgeving van ons eist. Treed je niet bij ons in dienst of kom je niet je stage bij ons lopen? Dan bewaren we je persoonsgegevens tot maximaal 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Met jouw toestemming – om bijvoorbeeld je gegevens in portefeuille te houden voor een toekomstige vacature of stageplaats – bewaren we je persoonsgegevens tot maximaal 1 jaar na het einde van de sollicitatieprocedure.

Cookie verklaring

Onze cookieverklaring vind je hier.

Bekijk het cookie-overzicht (pdf) van door ons gebruikte cookies en de partijen die daarbij horen. Voor meer informatie over de manier waarop deze derde partijen met cookies omgaan, verwijzen wij naar de desbetreffende privacyverklaring. De privacyverklaringen van de derde partijen kunnen regelmatig wijzigen.

Wie ontvangen jouw gegevens?

Je persoonsgegevens delen we niet met andere partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Voor onze bedrijfsvoering delen we bijvoorbeeld je gegevens met de hoster van onze website, webbouwer, leveranciers van de (HRM-)administratie- en boekhoudpakketten, extern ingehuurde professional(s) – onder andere voor onze marketing, juristen en andere adviseurs – en Google Analytics. Dit zijn verwerkers. Met hen hebben we verwerkersovereenkomsten gesloten. We verkopen je gegevens nooit door aan andere partijen.

We geven je persoonsgegevens nooit aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Een review geven

Tijdens of na afronding van onze overeenkomst kunnen we je om een review vragen. We vragen dan altijd eerst toestemming om je review, voorzien van je voornaam, achternaam en bedrijfsnaam, op onze website of op een van onze sociale mediakanalen te mogen plaatsen.

We vragen je ook om je e-mailadres. Je e-mailadres plaatsen we natuurlijk niet bij de review, maar gebruiken we alleen als we nog vragen hebben over je review en/of om rechtstreeks naar je te kunnen reageren op je review.

Je review blijft zichtbaar voor anderen totdat we hem zelf verwijderen of totdat je zelf je toestemming intrekt via info@adapta.nl. Als je je toestemming intrekt, verwijderen we je review onmiddellijk van onze website en sociale mediakanalen.

Als je op onze blogs reageert

Op onze website of LinkedIn pagina plaatsen we regelmatig blogs. We vinden het fijn als je op onze blogs reageert. Je reactie plaatsen we dan op onze website als je dat wilt. Als je ons hiervoor toestemming geeft, vragen we je om je naam en e-mailadres. Je reactie met je naam publiceren we dan onder de blog. Je e-mailadres publiceren we nooit, maar vragen we alleen ter verificatie van jou als afzender. Heel soms nemen we contact met je op via de e-mail als we vragen hebben over je reactie of om je reactie te beantwoorden. De gegevens die je aan ons via deze weg verstrekt, bewaren we zolang de blog online blijft.

Niet voor minderjarigen

Onze website, producten en diensten zijn in principe niet bedoeld voor kinderen van 16 jaar of jonger. Ben je 16 jaar of jonger, dan mag je alleen onder toezicht of met toestemming van je ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website, producten en diensten.

Locatiegegevens

We verzamelen gegevens over op welke plek je bent.

We beveiligen je gegevens goed

We hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om je gegevens te beschermen. Onze website hebben we bijvoorbeeld versleuteld met een SSL certificaat, zodat gegevens die via de website worden verstuurd niet zomaar onderschept kunnen worden.

Daarnaast hebben we ook organisatorische maatregelen genomen, bijvoorbeeld door jouw gegevens beveiligd op te slaan, zowel fysiek als online. Ook hebben we onze verwerkers zorgvuldig geselecteerd en goede afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst over de beveiliging en geheimhouding.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. We raden je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik gaat maken.

Deze rechten heb je

Als je wilt, kun je altijd inzage krijgen in je persoonsgegevens die we van je verwerken en je mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen. Daarnaast mag je ons vragen om het vastleggen van de gegevens te beperken, of bezwaar te maken tegen het vastleggen van je gegevens.

Wil je van deze rechten gebruiken maken? Stuur dan een e-mail naar info@adapta.nl. We controleren wel eerst of het verzoek echt van jou komt.

Niet eens met de (wijze van) verwerking van je persoonsgegevens?

Ben je het niet eens met hoe we je persoonsgegevens verwerken? Stuur ons dan eerst een bericht via info@adapta.nl. We zoeken dan samen naar een oplossing.

Je hebt altijd het recht om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen via deze link.

We kunnen deze privacyverklaring wijzigen

Van tijd tot tijd kunnen we deze privacyverklaring wijzigen. De actuele versie vind je altijd op onze website.

Dit zijn onze algemene contactgegevens

  • Adapta B.V.
  • Spoetnik 30
  • 3824 MG Amersfoort
  • Telefoonnummer: 085-060 6119
  • Contactpersonen: Matthias van Alphen en Lonneke Scheper
  • E-mail: info@adapta.nl
  • www.adapta.nl