Matthias van Alphen - 06 april 2021

Ons huidige zorgstelsel werkt bureaucratie in de hand. Gelukkig kunnen zorgorganisaties zelf al veel doen om administratieve rompslomp te voorkomen. Wij geven alvast 5 tips.    Tip 1: steekproefsgewijs controles

Matthias van Alphen - 11 maart 2021

Iedere organisatie in de ouderen- of gehandicaptenzorg heeft met ketenpartners te maken: ziekenhuizen die verwijzen naar de instelling, specialisten die meekijken bij een casuïstiek, of gemeenten die de zorg financieren.

Matthias van Alphen - 09 maart 2021

De zorgvraag neemt de komende jaren toe, terwijl het aantal professionals in de zorg afneemt of gelijk blijft. Tegelijkertijd weten we dat het beschikbare geld voor zorg niet evenredig meegroeit