Diensten - Transformatie

Transformatie

“It’s not where you take things from - it’s where you take them to.”
(Jean-Luc Godard)

Helemaal waar. Maar ook: een waarheid waar mensen lastig mee kunnen omgaan. Van nature zijn we geneigd om wat er is als vertrekpunt te nemen. Dat doen we in ons persoonlijk leven én in een professionele setting. Tussen wat er al is en wat het zou kunnen zijn, gaapt dan een gat. Dit ontaardt vaak in eindeloos pleistertjes plakken. Bijvoorbeeld als bestaande IT-oplossingen of manieren van werken ‘organisch zijn gegroeid’. En dat is de context waarin veel zorgorganisaties werken...

Voor brood naar de bakker. Voor zorg naar een zorgorganisatie. En voor ondersteuning naar een supportteam. Dat is het ideaalplaatje. Maar aangejaagd door snelle digitalisering en veranderende wet- en regelgeving, zijn veel ondersteunende taken op het bordje (althans, de tablet) van zorgorganisaties terecht gekomen. En zelfs als dat niet zo is, is support vaak matig ingeregeld. Bijvoorbeeld omdat zorgprofessionals langs allerlei digitale en/of fysieke loketten moeten. Of omdat elke mutatie door een legertje leidinggevenden dient te worden geaccordeerd. ”Huh, we werken toch op basis van vertrouwen?” Jawel, maar als de processen die visie niet weerspiegelen, blijft het sappelen.

“Slimme digitale ondersteuning vereenvoudigt het werk van zorgprofessionals, bevordert efficiency, verlaagt de operationele kosten en betekent een boost voor de compliancy.”

Adapta dicht de kloof tussen wat is en wat kan. Definitief. Niet door bestaande processen en tools een beetje op te poetsen, maar door de zorgvisie en IT-architectuur te laten bepalen hoe de ondersteuning wordt ingericht. Hoe willen we samenwerken? Wat weerhoudt zorgprofessionals ervan om alles uit hun werkdag te halen? Hoe kunnen tools en apps collega’s helpen in plaats van beperken? Hoe ‘ontstroperigen’ we processen? Hoe borgen we schaalbaarheid, wendbaarheid en compliancy? Adapta transformeert met lef (Status Quo is niet onze favoriete band) en liefde voor de zorg. Zo maken we het leven van zorgprofessionals elke dag een beetje simpeler en zinniger.

“Oplossingen omvatten:
- Digitale zorgdossiers
- HR- en salarissoftware
- Financiële pakketten
- Medicatie- en bestelapps
- Hardware & Cloud
- Support door serviceteam

Dit levert een transformatietraject op:

 • Zorgprofessionals kunnen weer vrijuit zorg verlenen
 • Zorgprofessionals worden 24/7 snel, goed en persoonlijk ondersteund
 • Zorgprofessionals voelen zich echt ontzorgd
 • De cliënttevredenheid stijgt door hogere zorgkwaliteit
 • De kosten voor (digitale) ondersteuning nemen significant af
 • Compliancy is ingebed binnen het primaire proces
Aanvliegroute

Die lichten we graag toe! Maar eerst: we komen uit de zorgsector voort en dat is waar ons hart voor klopt. Onze consultants laten geen abstracte adviezen uit ivoren torens wapperen, maar komen met concrete plannen. En brengen die, samen met jullie, naar de finish. Kiezen voor Adapta vereist wel (een beetje) lef, want we werken volgens het ‘je kunt niet een beetje zwanger zijn’ principe. Oftewel: we veranderen wat veranderd moet worden, ook als dat betekent dat inefficiënte tools moeten worden ingeruild voor slimmere alternatieven. Technieken en processen die de zorgvisie en bedrijfscultuur versterken, mogen blijven. Wat dat in de weg staat, zwaaien we vrolijk uit. Dit is de aanvliegroute:

 1. Cultuuranalyse
  Wat is de visie op zorg? Hoe willen we die zorg organiseren? Waar willen we naartoe? Hoe willen we samenwerken?
 2. Structuurbepaling
  Hoe komen we tot een structuur die enerzijds recht doet aan de zorgvisie en anderzijds organisatie-ambities sneller dichterbij brengt?
 3. Procesinrichting
  Welke procesinrichting sluit het beste aan op de cultuur en de gekozen structuur?
 4. Inzet ICT
  We gaan voor simpele, standaard oplossingen. Tenzij het echt niet anders kan.
“Als je inderdaad een holistische kijk op zorg hebt,
waarom stuur je zorgprofessionals dan ‘op pad’
met een dossier waarin alleen puur medische zaken
kunnen worden vastgelegd?”

We staan er voor zorgprofessionals

Eventueel kunnen we hands-on blijven ondersteunen. Hoe? Door support te verlenen. Ons cross-functionele serviceteam (een mix van IT, HR en zorgprofessionals) is 24/7 bereikbaar via mail, telefoon en chat. Geen must, maar ervaring leert dat deze ondersteuning (vanuit huis, ons kantoor, uw locatie, of in een hybride variant) vaak extra gemak én een extra kostenbesparing oplevert.