Diensten - Transformatie

Transformatie

Wij vinden dat de zorgorganisatie als doel moet hebben de zorgprofessional in staat te stellen zo goed mogelijk zijn of haar werk te kunnen laten doen.

En zoals zorg verlenen een vak is, is zorgprofessionals ondersteunen dat ook.
Wij versimpelen en automatiseren alles wat niet hoort bij het verlenen en organiseren van zorg en organiseren de ondersteuning. Dit gaat gepaard met een transformatie.

Onze transformatie diensten zijn erop gericht om het werkzame leven van de zorgprofessional beter, leuker en makkelijker te maken.

Transformatie

Wat wij voor zorginstellingen willen bereiken met een transformatie

 1. De zorgprofessionals hebben meer tijd voor zorg.
 2. Men is blij met de (digitale) ondersteuning. Die ook dichterbij de zorgprofessionals staat.
 3. De (digitale) ondersteuning kost minder dan voorheen.

Wat betekent dit in de praktijk?

In de praktijk betekent dit dat de zorgprofessional niet meer van het kastje naar de muur wordt gestuurd bij vragen. Het betekent ook dat er minder portalen zijn, met ieder een eigen inlog en wachtwoord. En er komt een nieuwe integrale (digitale) werkplek voor bijvoorbeeld dossiervoering, loonstroken, bestellen van hulpmiddelen en contact met andere zorgprofessionals.

1. Alles in 1 ontwerp

In het alles in 1 ontwerp vertalen we de visie van de zorginstelling vanuit de strategie in de volgende stappen:

 1. Cultuur: hoe gaan we om met elkaar, en hoe willen we het met elkaar hebben.
 2. Structuur: die de visie op zorg en het organiseren daarvan ondersteunt.
 3. Processen: die qua inrichting naadloos aansluiten op de gewenste cultuur.
 4. ICT: het sluitstuk van de visie, cultuur en processen. Hoe zorgen we dat de digitale ondersteuning zo goed mogelijk hierop aansluit.

2. Offline ondersteuning dichter bij de zorg brengen

We kijken hoe we de zorgprofessional makkelijker, sneller en vriendelijker kunnen ondersteunen met alles wat niet met het bieden van directe zorg te maken heeft (handen aan het bed). Adapta organiseert dusdanig dat de ondersteuning dichter bij de zorg staat en zij 24/7 terecht kunnen voor praktische ondersteuning. Want als een verpleegkundige of verzorgende belt, weten wij uit ervaring dat deze alles wel al geprobeerd heeft. Wij zorgen ervoor dat de ondersteuning laagdrempelig werkt, vriendelijk is en bereikbaar via mail, telefoon en chat. 24/7, want de zorg stopt nooit. Dit kan bijvoorbeeld met een cross-functioneel team, maar ook andere ondersteuningsstructuren behoren tot de opties. Dit leidt veelal tot versimpeling van processen en kostenbesparing.

3. Uitrol en begeleiding

In de uitrolfase zorgen we in samenwerking met de zorginstelling voor een projectstructuur. Wij leveren een actieve bijdrage waarbij we vanuit een strategie naar idee, naar executie en vervolgens naar resultaat toe werken.

Onder deze integrale aanpak (Regie as a Service) vallen bijvoorbeeld:

 • Keuzes voor andere zorgdossiers
 • HR- en salarissoftware
 • Welke financiĆ«le pakketten passen er in het ontwerp
 • Welke medicatie, en bestel apps sluiten het beste aan
 • Welke keuzes in hardware maken we
 • Hoe gaan we om met beheer en support