Tech Diensten

Tech Diensten

Met onze Tech-tak ontzorgen wij zorginstellingen van A tot Z met als ultieme doel het werkzame leven van de zorgprofessional leuker, beter en makkelijker te maken. Deze digitale omgeving sluit aan op de visie op zorg en het organiseren van zorg. De IT-afdeling binnen de zorginstelling kan zo digitale vernieuwingen doorvoeren.

Adapta zorgt voor continuïteit, veiligheid en een gebruiksvriendelijke professionele digitale omgeving.

Zorginstellingen krijgen zo de regie en kunnen zich richten op externe dienstverlening in plaats van interne besturing.

Bovendien zijn wij een stevige gesprekspartner voor de zorginstelling met gedegen ICT kennis. Samen met de zorginstelling zorgen wij ervoor dat de verschillende SaaS leveranciers datgene doen wat wij van ze verlangen.

Diensten – tech

Transformatie
Alles-in-1 Beheer

Adapta beheert de digitale professionele omgeving. Of het nu gaat om de digitale identiteit of toegang tot het zorgdossier, de team mailbox of cloudopslag, wij zorgen ervoor dat het werkt, goed geconfigureerd staat. Omdat we hier elke dag van de week met veel passie aan werken, weten wij wat er op de roadmap staat van de grotere SaaS partijen in de markt. Wij vertalen dit naar voorstellen voor nieuwe of aangepaste inrichting, de zorginstelling kiest. Vanuit Adapta bewaken we de visie en kaders van de zorginstelling. Met als doel dat de zorgprofessional op een leuke, makkelijke en betere manier zijn digitale werk kan verrichten. Doordat wij continu bezig zijn met techniek en de nieuwste oplossingen, kunnen we goed meedenken en adviseren in de benodigde oplossingen.

Transformatie
Support

De zorg gaat 24/7 door. Ook in de nacht en in het weekend moet een professional kunnen inloggen om medicatie af te kunnen tekenen. Als de ondersteuning van de zorginstelling naar huis is, zijn wij bereikbaar voor de avond- en weekendkrachten. Overdag werken we voor de ondersteuning en zijn we 2e lijn voor complexere IT-vraagstukken die vragen om expertise. Doordat wij alleen in de zorg actief zijn, kennen wij de meest gebruikte zorgdossiers en medicatie apps. Geen keuzemenu of telefoonboom in de avond, maar een telefoonnummer met brede deskundigheid voor alle praktische zaken op die dan opgelost moeten worden. In plaats van meerdere telefoonnummers van verschillende SaaS-partners en netwerkleveranciers, een nummer. Dat scheelt tijd, geld en gedoe.

Transformatie
Technische Ondersteuning

Wij vertalen ideeën naar techniek en tools en hebben zelf ook ideeën. En voordat we gaan bouwen kijken we altijd wat we er al in huis is. Doordat wij volledig gefocust zijn op de zorg, weten we wat er te koop is in de markt. Wat er speelt bij de zorgprofessional en cliënt. Daarom zijn we samen altijd een stapje vooruit. Of het nu gaat om te komen tot een nieuw zorgdossier, wat ingevlochten moet worden in de cloud-architectuur of de technische implementatie van de NTA, of het nu gaat om een project om uitzendkrachten geautomatiseerd toegang te geven tot het team waar ze een paar uur voor werken, met onze technische ondersteuning gaan we van een idee naar resultaat.

Transformatie
Expert Gesprekspartner

Wij vinden dat de zorginstelling regie moet voeren. Niet de SaaS leverancier die bepaalt hoe de professional moet inloggen, maar de zorginstelling. Door te werken met (internationale) standaarden en protocollen. Niet de medicatie app die bepaalt hoe de gegevens naar het zorgdossier gaan. Maar de zorginstelling die daar uitgesproken ideeën over heeft. Dat is niet altijd makkelijk. De ontwikkelingen gaan snel. En daarom zitten wij namens de instelling aan tafel. En doen wij de technische onderhandelingen wanneer er een nieuw contract moet komen. Of wij schrijven de koppeling uit tussen twee SaaS pakketten. Met Adapta als gesprekspartner zorgen we er samen voor dat de visie op zorg en visie op organiseren terug te zien is in het ICT-landschap.

Transformatie
Organisatie Zoekmachine

Dit is het startscherm voor de zorgprofessional van waaruit hij met een eenvoudige zoekbalk alle voor zijn functie relevante informatie, protocollen, apps en systemen kan vinden. Het werkt efficiënt en snel, niet zoeken maar vinden! Uiteraard met single sign on. En dat scheelt tijd.

Producten die onze Tech- en ICT-diensten ondersteunen

Producten die onze Tech- en ICT-diensten ondersteunen

Licenties

Wij weten wat een eerlijke prijs is, en omdat we alleen in de zorg actief zijn kunnen we ook goed meekijken en denken over de functionaliteit die bij een licentie hoort of moet horen. Of het nu gaat om een veilig mailen oplossing of Google Workspace, digitaal tekenen of zorgdossier, wij kunnen leveren.

Hardware

De hardware is een belangrijk onderdeel van de digitale professionele omgeving. De professionals die ambulant werken hebben andere behoefte dan de collega’s die op een woonzorglocatie werkzaam zijn. Wij weten wat passend is. En wat je beter niet moet doen.

De voordelen voor de zorginstelling:

  • Ontzorgen van A tot Z
  • Focus: Wij doen beheer, continuïteit en veiligheid, instelling doet regie
  • 24/7 deskundige en adequate ondersteuning
  • One stop shop
  • Kennispartner aan boord, pay as you go

Onze Tech-diensten

Waarom Adapta?

Wij doen alleen zorg. Wij kennen de professional, de cliënt en de instelling. Maar ook de meest gebruikte zorgdossiers, medicatie apps, ERP systemen. En vaak kennen we ook de oprichters en eigenaren van de verschillende partijen.

Daarom kunnen wij een potje breken. Zaken voor elkaar krijgen wat anderen niet lukt. Voor marktpartijen zijn wij interessant vanwege ons grote netwerk, voor de zorginstelling zijn we relevant vanwege onze kennis.

Wij voelen de verantwoordelijkheid om samen met en voor de instelling en haar professionals de zorg betaalbaar en beschikbaar te houden. Vanuit die drive behartigen wij de belangen van de instelling. Brengen wij partijen bij elkaar en zorgen we voor een goede (digitale) ondersteuning aan de zorgprofessional. Met als ultieme doel het werkzame leven leuker, beter en makkelijker te maken.

Adapta.nl gebruikt cookies om jouw gebruiksgemak te vergroten en de website te verbeteren. Als je de voorkeuren later wilt aanpassen, dan is dat natuurlijk mogelijk. Meer informatie

Adapta.nl gebruikt cookies om jouw gebruiksgemak te vergroten en de website te verbeteren. Als je doorgaat op de website dan ga je automatisch akkoord met de cookie voorwaarden.

Sluiten