Diensten - Tech

Tech

Wij doen ons werk met lef en uit liefde voor de mensen in de zorg. Wij zijn ook volledig ingericht op de zorg. Met Adapta haalt u dan ook een partner in huis die de zorg, het stelsel en de zorgprofessional kent. Zorgdossiers, medicatie-apps en andere zorgapps hebben dan ook geen geheimen voor ons.

Adapta is uw partner en one stop shop die uw instelling volledig ontzorgt op tech-gebied.

Een goede digitale professionele omgeving is een essentieel onderdeel van het organiseren van zorg.

Bovendien draagt goede ICT bij aan de tevredenheid van de zorgprofessional. Zorginstellingen moeten de regie kunnen voeren over ICT, antwoorden geven op de ontwikkelingen op dit gebied en bezig zijn met innovaties in en voor de zorg. In plaats van dat de IT-afdeling bezig is met beheer en continuïteit.

Waar zijn de beste oplossingen in de markt te vinden? Hoe kunnen we de SaaS leveranciers en partners van de zorginstelling de juiste dingen laten doen? Hoe kunnen we met zo min mogelijk applicaties en portalen zoveel mogelijk bereiken? Regie voeren op ICT en op digitale vernieuwingen. Van een beheer- naar een regieorganisatie. Met een externe en interne blik.

Wat wij voor zorginstellingen willen bereiken met onze tech-diensten:

  • Continuïteit, veiligheid en een gebruiksvriendelijke professionele digitale omgeving
  • Tech-diensten sluiten aan bij de visie op zorg en de visie van organiseren van zorg.
  • De zorginstelling is in staat regie te voeren en zich te richten op externe dienstverlening i.p.v. interne besturing. Wij voeren uit en zorgen voor de basis, de werkplek, de dossiers, toegang, enz.
  • Wij zijn een stevige gesprekspartner voor de zorginstelling richting SaaS leveranciers.
1. Beheer

Wij beheren de digitale omgeving binnen de zorginstellingen en zorgen ervoor dat alles goed werkt en geconfigureerd staat. Dit betekent dat we hier adviezen over uitbrengen, het gesprek over aangaan en vervolgens ook daadwerkelijk configureren. Wijzigingen in de wet- en regelgeving? Samen houden we daar zicht op en weten we of dit effect heeft op de configuraties. Of het nou gaat om digitale identiteit, toegang tot een zorgdossier, team mailboxen, of cloudopslag. We weten waar de grotere SaaS partijen aan werken en brengen daar tijdig een advies over uit. We denken met de zorginstelling mee en brengen advies uit over de benodigde oplossingen. Wij vertalen die naar voorstellen voor een nieuwe of aangepaste richting. We bewaken de visie en de kaders van de zorginstelling met als doel de zorgprofessional zijn digitale werk op een zo’n leuke, makkelijke en steeds betere manier te kunnen laten doen.

2. Support

Zorg gaat 24/7 door. Een zorgprofessional moet dus dag en nacht kunnen inloggen om medicatie af te kunnen tekenen. Is de ondersteuning van de zorginstelling naar huis? Dan zijn wij bereikbaar voor nood-vragen van avond- en weekendkrachten en nachtdiensten. We bieden ondersteuning en zijn de 2e lijn voor complexere IT-vraagstukken. Dus ook voor de vragen rondom medicatie en zorgdossiers. Uw zorgprofessionals hoeven maar naar één nummer te bellen en wij lossen het op of zorgen ervoor dat het via de leverancier opgelost wordt, zodat de zorgprofessional verder kan met zijn werk. Ook als een medewerker zijn wachtwoord is vergeten of de yubikey (2fa) is vergeten of geen toegang heeft tot het juiste team, dan staan we voor u klaar. kunnen wij voor je regelen.

3. Technische begeleiding

Adapta helpt VVT instellingen bij implementaties, koppelingen, data migraties, opslag, etc. Ook als het om producten gaat van andere leveranciers. We zijn uw partner en denken met u mee. Wij vertalen ideeën naar techniek en tools. Waarbij we eerst kijken wat er al in huis is. We kennen de markt en weten wat er speelt bij zorgprofessionals en hun cliënten. Nieuw zorgdossiers, geautomatiseerde toegang tot het team verzorgen voor uitzendkrachten. Wij doen alleen zorg en onze technische ondersteuning is op maat. Van idee naar resultaat.

4. Expert gesprekspartner

De regie moet liggen bij de zorginstelling, niet bij de SaaS leverancier. Die mag natuurlijk nooit bepalen hoe de zorgprofessional moet inloggen. De ontwikkelingen gaan ook nog eens heel snel. Daarom zitten wij namens of samen met de instelling aan tafel met de SaaS Leveranciers, als technische onderhandelingspartner. Bijvoorbeeld als er een nieuw contract moet komen. Of we schrijven de koppeling uit tussen twee SaaS-pakketten. Samen met de zorginstelling zorgen we voor visie op zorg en visie op de organisatie van zorg binnen het IT-landschap.

Producten

Licenties

Wij weten wat een eerlijke prijs is, en omdat we alleen in de zorg actief zijn kunnen we ook goed meekijken en denken over de functionaliteit die bij een licentie hoort of moet horen. Of het nu gaat om een veilig mailen oplossing of Google Workspace, digitaal tekenen of zorgdossier; Adapta levert.

Hardware

Zorgprofessionals die ambulant werken hebben andere behoeften qua hardware dan hun collega’s op bijvoorbeeld een woonzorglocatie. Wij weten wat passende hardware is en wat je ook beter niet kunt doen.

IAMAdapta

IAM Adapta heeft als doel de complexiteit en kosten van gebruikersbeheer te reduceren en de veiligheid te vergroten. Met IAM Adapta kan je snel, veilig en makkelijk gebruikers met de juiste rechten in het cloud-landschap aanmaken, verhuizen van domein en intrekken.

Lees hier mee over dit product

Wat levert dit zorginstellingen op

  • De beschikking over een partner die hen van A tot Z ontzorgt
  • Instelling krijgt de regie. Wij doen het beheer en zorgen voor de continuïteit en de veiligheid binnen de ICT
  • 24/7 ondersteuning
  • Een one-stop-shop voor alle ICT-uitdagingen
  • Een betrouwbare en ervaren kennispartner, pay as you go.