Leuker, beter, makkelijker zorg verlenen

Wat wij doen

Wij gidsen en ondersteunen de woon- en verpleeghuiszorginstellingen en wijkverpleging op drie vlakken: Transformatie, Tech en Security. Hiermee leveren we een integrale, digitale en professionele omgeving die naadloos aansluit op het werkproces van de zorgprofessional.

Oog voor de zorgprofessional

Het werkzame leven van de zorgprofessional leuker, beter en makkelijker maken.

In alles wat wij doen houden we onze missie in het achterhoofd. We willen graag de uitdagingen waar zorgorganisaties voor staan op een simpele manier oplossen. Zodat de zorgprofessional zijn tijd kan besteden aan het leveren van zorg.
 
Vraag jezelf eens af hoe jouw organisatie, IT en systemen zich door de jaren heen hebben doorontwikkeld. Is alles nog steeds zo overzichtelijk en makkelijk op elkaar afgestemd als destijds bedacht? Wij geven graag richting als het antwoord hierop geen volmondig 'ja' is.

Security

IT verschuift steeds meer van de IT-specialist naar de gebruiker. Bovendien wordt de infrastructuur vaak niet meer intern gehost. Dit verandert security fundamenteel. Maar hoe houden we dan alle data veilig? En hoe gaan we om met privacy? En hoe voorkomen we dat werknemers onbedoeld onveilig gebruik maken van de systemen?

Transformatie
Security Scan

Diverse tests die een beeld geven over de informatieveiligheid in uw organisatie. De rapportage vergroot het bewustzijn en bevat praktische adviezen over hoe de beveiliging te verbeteren. Uiteraard is Adapta ook uw one-stop-shop voor het aanpakken van risico’s die uit de scan naar voren komen.

Transformatie
Security Abonnement

Vaak zijn systemen onveilig in ontwerp, onveilig geconfigureerd en ook medewerkers blijken regelmatig oorzaak van onveilige situaties. Wij voeren diverse tests - waaronder pen-tests - uit en sporen beveiligingsproblemen op (detectie), treffen maatregelen om ze te voorkomen (preventie) en maken uw personeel bewust van beveiligingsrisico’s (awareness).

Transformatie
Security risicobestrijding

Systemen zijn vaak onveilig in ontwerp, onveilig geconfigureerd en ook medewerkers blijven regelmatig de oorzaak van onveilige situaties. Schade van beveiligingsincidenten kan groot zijn. Door ‘verSaaSing’ van het IT landschap ontstaan nieuwe beveiligingsproblemen. Wij helpen IT managers vanuit onze specifieke SaaS beveiligingskennis: we sporen de problemen op, treffen maatregelen om ze te voorkomen (preventie) en maken jouw medewerkers bewust van de beveiligingsrisico's (awareness)

Transformatie
Security Advies

Hulp bij specifieke beveiligingsvraagstukken. Adapta loopt voorop in kennis van SaaS applicaties in de zorgsector en levert maatwerk advies bij elk vraagstuk.

Transformatie
Expert Gesprekspartner

Beveiliging is een specialistisch onderwerp dat al snel een expert aan tafel vraagt in gesprekken met partners of leveranciers. Wij leveren deze expert gesprekspartner en zorgen voor een stevige positie aan tafel. Zo kunt u focussen op het behalen van het gespreksdoel.

Transformatie
IAM Adapta

Met IAM Adapta verstrek je medewerkers in een keer de accounts met juiste rechten toe voor alle systemen en apps die zij nodig hebben voor het werk. Alles vanuit één bron namelijk het HR systeem. Bij uitdiensttreding trek je het account met alle rechten eenvoudig weer in. Gebruikers loggen één keer in (single sign-on): veilig, simpel en snel.

Tech

Met onze Tech-tak ontzorgen wij zorginstellingen van A tot Z met als ultieme doel het werkzame leven van de zorgprofessional leuker, beter en makkelijker te maken. Adapta zorgt voor continuïteit, veiligheid en een gebruiksvriendelijke professionele digitale omgeving. Deze digitale omgeving sluit aan op de visie op zorg en het organiseren van zorg. De IT-afdeling binnen de zorginstelling kan zo digitale vernieuwingen doorvoeren. Zorginstellingen krijgen zo de regie en kunnen zich richten op externe dienstverlening in plaats van interne besturing. Bovendien zijn wij een stevige gesprekspartner voor de zorginstelling met gedegen ICT kennis. Samen met de zorginstelling zorgen wij ervoor dat de verschillende SaaS leveranciers datgene doen wat wij van ze verlangen.

Transformatie
Alles-in-1 Beheer

Adapta beheert de digitale professionele omgeving. Of het nu gaat om de digitale identiteit of toegang tot het zorgdossier, de team mailbox of cloudopslag, wij zorgen ervoor dat het werkt en goed geconfigureerd staat. Omdat we hier elke dag van de week met veel passie aan werken, weten wij wat er op de roadmap staat van de grotere SaaS partijen in de markt. Wij vertalen dit naar voorstellen voor nieuwe of aangepaste inrichting, de zorginstelling kiest. Vanuit Adapta bewaken we de visie en kaders van de zorginstelling. Met als doel dat de zorgprofessional op een leuke, makkelijke en betere manier zijn digitale werk kan verrichten. Doordat wij continu bezig zijn met techniek en de nieuwste oplossingen, kunnen we goed meedenken en adviseren in de benodigde oplossingen.

Transformatie
Support

De zorg gaat 24/7 door. Ook in de nacht en in het weekend moet een professional kunnen inloggen om medicatie af te kunnen tekenen. Als de ondersteuning van de zorginstelling naar huis is, zijn wij bereikbaar voor de avond- en weekendkrachten. Overdag werken we voor de ondersteuning en zijn we 2e lijn voor complexere IT-vraagstukken die vragen om expertise. Doordat wij alleen in de zorg actief zijn, kennen wij de meest gebruikte zorgdossiers en medicatie apps. Geen keuzemenu of telefoonboom in de avond, maar een telefoonnummer met brede deskundigheid voor alle praktische zaken die dan opgelost moeten worden. In plaats van meerdere telefoonnummers van verschillende SaaS-partners en netwerkleveranciers, een nummer. Dat scheelt tijd, geld en gedoe.

Transformatie
Technische Ondersteuning

Wij vertalen ideeën naar techniek en tools en hebben zelf ook ideeën. En voordat we gaan bouwen kijken we altijd wat we er al in huis is. Doordat wij volledig gefocust zijn op de zorg, weten we wat er te koop is in de markt. Wat er speelt bij de zorgprofessional en cliënt. Daarom zijn we samen altijd een stapje vooruit. Of het nu gaat om te komen tot een nieuw zorgdossier, wat ingevlochten moet worden in de cloud-architectuur of de technische implementatie van de NTA, of om een project om uitzendkrachten geautomatiseerd toegang te geven tot het team waar ze een paar uur voor werken, met onze technische ondersteuning gaan we van een idee naar resultaat.

Transformatie
Expert Gesprekspartner

Wij vinden dat de zorginstelling regie moet voeren. Niet de SaaS leverancier die bepaalt hoe de professional moet inloggen, maar de zorginstelling. Door te werken met (internationale) standaarden en protocollen. Niet de medicatie app die bepaalt hoe de gegevens naar het zorgdossier gaan. Maar de zorginstelling die daar uitgesproken ideeën over heeft. Dat is niet altijd makkelijk. De ontwikkelingen gaan snel. En daarom zitten wij namens de instelling aan tafel. En doen wij de technische onderhandelingen wanneer er een nieuw contract moet komen. Of wij schrijven de koppeling uit tussen twee SaaS pakketten. Met Adapta als gesprekspartner zorgen we er samen voor dat de visie op zorg en visie op organiseren terug te zien is in het ICT-landschap.

Transformatie
Organisatie Zoekmachine

Dit is het startscherm voor de zorgprofessional van waaruit hij met een eenvoudige zoekbalk alle voor zijn functie relevante informatie, protocollen, apps en systemen kan vinden. Het werkt efficiënt en snel, niet zoeken maar vinden! Uiteraard met single sign on. En dat scheelt tijd.

Transformatie

De transformatiediensten van Adapta hebben als doel om de (digitale) ondersteuning in de zorginstelling voor de zorgprofessionals zo in te richten, dat de zorgprofessionals meer tijd hebben voor zorg, de (digitale) ondersteuning als adequaat en goed ervaren en de kosten van de ondersteuning te reduceren.

Wij streven naar een integrale werkplek voor dossiervoering, loonstroken, het bestellen van hulpmiddelen en contact met andere professionals.

Transformatie
Cultuurvraag

Digitale ondersteuning begint bij een cultuurvraag. Wat is de visie op de zorg en de visie op het organiseren van de zorg binnen de VVT-instelling? Hoe willen we met elkaar omgaan en hoe wil je het met elkaar hebben?

Transformatie
Structuur en processen

Dit resulteert in een structuur die bij die cultuur past en de visie ondersteunt. Hieruit volgen de processen die we naadloos laten aansluiten op de cultuur.

Transformatie
ICT

De ICT is het sluitstuk van de strategie. ICT ondersteunt de visie op zorg en organiseren, de structuur en de processen. Dusdanig, dat het werkzame leven van de zorgprofessionals leuker, beter en makkelijker wordt.