Matthias van Alphen - 09 maart 2021

De zorgvraag neemt de komende jaren toe, terwijl het aantal professionals in de zorg afneemt of gelijk blijft. Tegelijkertijd weten we dat het beschikbare geld voor zorg niet evenredig meegroeit