Loading...

De BrabantZorg Case ‘Samen werken we zo’

In deze case behandelen we de transformatie van BrabantZorg, waarbij uiteindelijk 89,4% van de organisatie niet meer terug wil naar de ‘oude’ situatie.

Wij nemen je graag mee in de stappen die we hebben gezet en die geleid hebben tot deze nieuwe situatie.

Madelinde van de Bovenkamp -
BrabantZorg - Wijkverpleegkundige Thuiszorg

We werken efficiënter en hebben beter zicht op onze cliënten.’

BrabantZorg is een grote zorgorganisatie en biedt thuiszorg, welzijn, zorg en wonen op maat. 6600 zorgprofessionals en vrijwilligers werken dagelijks vanuit 34 locaties verdeeld over 4 regio’s aan betere zorg voor hun cliënten.

BrabantZorg wil de IT beter aan laten sluiten op de visie van zorg “elke dag zo fijn mogelijk” en het organiseren van zorg. Hoe kunnen we de visie beter operationaliseren? Hoe kunnen we onze zorgprofessionals nog meer met elkaar samen laten werken? Hoe kunnen we de complexiteit van het IT-landschap aanpakken en daarmee de ontevredenheid over de bestaande IT-systemen wegnemen?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de visie een perfect fit zou worden met de cultuur, de structuur en de processen?

In onze aanpak hanteren wij de volgende uitgangspunten:

Gebruiksvriendelijk staat voorop
De aanpak is integraal
We kiezen voor het best passende uit de markt en wat er niet is, maken we zelf
We gaan 100% online
We gebruiken software die voor een beroepsgroep is gemaakt, in plaats van een op maat gemaakte softwareoplossing die je zelf gaat inrichten
We zorgen dat alle informatie veilig is

De transformatie van BrabantZorg verliep volgens dit tijdschema:

2017
Voorbereiding traject BrabantZorg.
2019
Juli
Voorbereiding pilot genaamd de ‘Speeltuin’.
November
0-meting tevredenheidsonderzoek van de huidige situatie.
December
Start pilot de ‘Speeltuin’.
2020
Januari
1e meting evaluatie tevredenheidsonderzoek de ‘Speeltuin’.
Maart
2e meting evaluatie tevredenheidsonderzoek de ‘Speeltuin’.
Maart
1e Corona golf. De zorginstellingen gaan op slot.
Mei
3e en tevens eindevaluatie tevredenheidsonderzoek de ‘Speeltuin’.
25 mei
 • Besluit uitrol o.b.v. alle evaluaties in project ‘Samen werken we zo’.
 • De Speeltuin loopt ondertussen door.
Juni t/m juli
Contractonderhandelingen en alternatieve werkwijzen gezocht i.v.m. Corona.
Augustus
Start werkgroepen, introductie nieuwe structuur projectgroep en stuurgroep.
September
Kick-off Serviceteam: deel 1.
Oktober
 • 2e Corona golf.
 • Start digitale Google-trainingen.
 • Start dossier-trainingen.
 • Start overzetten van dossiers.
December
Kick-off Serviceteam: deel 2. Start uitrol Serviceteams over gehele organisatie.
2021
1 januari
Live gang over gehele organisatie van alle bouwstenen
januari
Vervolg doelgroepgerichte trainingen
Februari t/m juni 2021
 • Project overdracht naar BrabantZorg.
 • Uitfasering oude systemen.
Juni 2021
Evaluatie met als doel verdere verfijning.
 

De resultaten

Tijdwinst per dag:
 • Tijdswinst proces inloggen tot het actuele zorgplan van de cliënt levert gemiddelde winst op van 135 seconden.
 • Inloggen tot actueel medicatieoverzicht gemiddelde tijdwinst van 32 seconden.
 • Opleveren van een nieuw zorgplan levert tijdsbesparing op van 9 minuten.
 • Registreren en declareren administratie levert 4 minuten tijdswinst op.

Stijging in tevredenheid van 0-meting naar eindevaluatie 32,5%.

Waarbij de 0-meting nog de oorspronkelijke structuur van de ondersteunende diensten betreft (losse eilandjes).

+21,3%

+6,7%

+34%

+60,5%

+5%

+25,2%

De totale besparing op IT bedraagt 25% op jaarbasis. Mogelijk door een sterke reductie van IT4IT en applicaties.

+11,3%

De resultaten

Tijdwinst per dag:
 • Tijdswinst proces inloggen tot het actuele zorgplan van de cliënt levert gemiddelde winst op van 135 seconden.
 • Inloggen tot actueel medicatieoverzicht gemiddelde tijdwinst van 32 seconden.
 • Opleveren van een nieuw zorgplan levert tijdsbesparing op van 9 minuten.
 • Registreren en declareren administratie levert 4 minuten tijdswinst op.

Stijging in tevredenheid van 0-meting naar eindevaluatie 32,5%.

Waarbij de 0-meting nog de oorspronkelijke structuur van de ondersteunende diensten betreft (losse eilandjes).

+34%

+60,5%

+21,3%

+5%

+25,2%

+6,7%

+11,3%

Tevredenheid management & zorgpersoneel omhoog

+89,4%

van de organisatie wil niet terug naar oude situatie/omgeving met MijnCaress, de Surface en Office 365.

Matthias van Alphen

Meer weten over deze case, of hoe wij jouw organisatie kunnen helpen?

Neem dan contact op met Matthias van Alphen