De NTA 7516 zorgt voor doorbraak en grip in de ketencommunicatie in de zorg

Zorgprofessional voert gegevens in

Iedere organisatie in de ouderen- of gehandicaptenzorg heeft met ketenpartners te maken: ziekenhuizen die verwijzen naar de instelling, specialisten die meekijken bij een casuïstiek, of gemeenten die de zorg financieren. Om ad hoc gegevens over patiënten te kunnen uitwisselen worden er vaak in de keten afspraken gemaakt over de tool die daarvoor wordt ingezet. Dit leidt met name bij de grote aanbieders tot knelpunten. Hier biedt de NTA 7516 een oplossing voor.

NTA 7516 maakt het makkelijk

Wanneer je onderdeel uitmaakt van meerdere ketens, kan het goed zijn dat je meerdere tools in huis hebt voor veilig mailen. In de ene regio is de afspraak dat bijvoorbeeld Zorgmail wordt ingezet, terwijl de andere regio afspraken heeft gemaakt over E-Zorg. Voor de zorgprofessionals betekent dit dat zij verschillende tools moeten gebruiken voor dezelfde doeleinden. Voor de zorgorganisatie betekent dat beheer, onderhoud en kosten voor meerdere tools. Met de komst van NTA 7516 wordt dat gelukkig verleden tijd.

De norm die ervoor zorgt dat je veilig kunt mailen in de zorg

De NTA betreft een norm, een standaard voor ‘ad hoc’ berichtenverkeer, waaronder e-mail. Onderdeel van de norm is interoperabiliteit die stelt dat leveranciers voor veilige communicatieoplossingen moeten zorgen. En dat hun oplossing ‘praat’ met andere leveranciers van veilige communicatieoplossingen.

In normale mensentaal: je kunt met T-Mobile bellen naar Vodafone, mailen van Yahoo naar Hotmail en vise versa. De NTA zorgt ervoor dat je veilig en ad hoc gezondheidsinformatie kunt uitwisselen. En dat is goed nieuws voor de zorginstelling!

Waarom is dit goed nieuws?

Dat betekent namelijk dat je niet meer afhankelijk bent van de oplossing die jij hebt gekozen en die de ketenpartners kiezen. Al gebruikt de één Zivver en de ander Zorgmail; wanneer de oplossingen en de zorginstelling NTA-compliant zijn, kun je gegevens met elkaar uitwisselen. It’s as simple as that.

Eenvoudiger en kostenbesparend

De NTA maakt het derhalve makkelijker voor zorgprofessionals. Zij hoeven niet meer met meerdere tools te werken. De zorgorganisatie kiest voor een tool die het beste past bij de werkprocessen, in plaats van dat de ketenafspraken daarvoor zorgen. Bovendien kunnen er zo kosten worden bespaard. Minder tools, minder contracten, minder beheer en minder kosten. Wie wil dat nou niet?

Regie weer in handen

En daarmee ligt de regie weer bij de zorginstellingen. Zij hoeven niet meer regionaal afspraken te maken over het transport van de gezondheidsinformatie, dat regelt de NTA. We kunnen ons weer gaan richten op de inhoud van de berichten – de informatie die we uitwisselen – en dat is al ingewikkeld genoeg!

 

Meer weten over de NTA 7516 en hoe jij dit in jouw organisatie kunt inzetten?

Wij vertellen je hier graag meer over.