Een wendbare zorgorganisatie, hoe kom je daar?

Oudere man kijkt naar buiten

De zorgvraag neemt de komende jaren toe, terwijl het aantal professionals in de zorg afneemt of gelijk blijft. Tegelijkertijd weten we dat het beschikbare geld voor zorg niet evenredig meegroeit met de vraag. Oftewel: meer zorg, met minder middelen.

Schaalbaar en wendbaar, twee vereisten

Veel startups zijn bezig met de zorgvraag van morgen. Ook zijn er technologische ontwikkelingen gaande op dit vlak. Maar, of het nu gaat om slimme sensoren, of pratende bloempotten… Een echte doorbraak is er nog niet. En de oplossingen die er zijn, zijn vaak weinig schaalbaar. Veel zorgorganisaties worstelen dan ook met het vraagstuk van wendbaarheid. Hoe krijg je nu een ouderen- of gehandicaptenzorginstelling zo ingericht dat deze snel kan inspelen op een veranderende wereld? Wij helpen je met de volgende tips.

Tip 1:

Organiseer de organisatie

Allereerst is er een breed gedragen besef nodig bij de leiding van de zorginstelling dat de grote verandering in de zorgorganisatie zelf moet plaatsvinden.

Niet de zorg moet veranderen, maar de organisatie van zorg.

De ondersteunende diensten en het management, daar zijn de aanpassingen nodig om snel in te kunnen spelen op veranderingen. Flexibiliteit in de ondersteuningsorganisatie dus! We komen vaak organisaties tegen die ‘goed gaan luisteren wat het primair proces nodig heeft’. Nou, wat er nodig is, is dit:

– Heldere kaders en werkafspraken;
– Deskundige collega’s;
– Een digitale professionele omgeving die aansluit bij het werkproces;
– Snelle en adequate ondersteuning bij praktische zaken.

Zo ontstaat er een mooie basis, weten wij uit ervaring.

Tip 2:

Hanteer een integrale aanpak
Ten tweede is een integrale aanpak nodig om de organisatie wendbaar in te richten. Een beetje zwanger is net zo kansrijk als een beetje wendbaar, nietwaar? Een goed integraal ontwerp gaat van (a) visie en kaders naar structuur en van (b) processen naar het sluitstuk (c) de ICT. Werkelijk, een ‘A-B-C-tje’. Wanneer je de ondersteuning dichter bij het primair proces wil brengen, dan zijn er aanpassingen nodig in de ondersteuningsstructuur.

Een voorbeeld uit de praktijk:
BrabantZorg, ZorgAccent en Zuidzorg werken met cross-functionele ondersteuningsteams. Deze fungeren als een one-stop-shop voor de zorgprofessionals. Eén loket voor alle praktische vragen. Geen kastje naar de muur, maar een groep aan breed opgeleide generalisten die je kunnen helpen bij een vraag over de loonstrook, een kapot apparaat of het verlengen van een indicatie. Rechtstreeks bereikbaar via mail, telefoon en chat.

Tip 3:

Besteed niet-kernactiviteiten uit
Kijk tenslotte goed naar onderdelen van de organisatie die niet tot de core business behoren en besteed deze voortaan uit. Een festivalorganisator huurt toch doorgaans ook een beveiligingsbedrijf in om de toegangscontrole te doen? Met Software as a Service heb je geen eigen datacenters en infrastructuur meer nodig. Wij zien in de ouderen- en gehandicaptenzorg nog vaak organisaties die veel zelf doen, zoals het declaratieverkeer, de salarisverwerking en het beheer van datacenters en infrastructuur. Allemaal zaken waarmee je als organisatie toch niet onderscheidend bent. En die bovendien beter, slimmer en goedkoper kunnen. Door deze zaken uit te besteden, houd je meer tijd en focus over voor het organiseren van zorg. En dat is tenslotte de core business.